Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum Transferu Techologii MENDELU

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 11.7.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 3.3 - Centra transferu technologií

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 20 498 983 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 3 617 467 Kč

Základní cíle:

Cílem centra je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity. Zároveň chceme podpořit navazování nových strategických partnerství ve výzkumu a vývoji.

Webové stránky: http://www.ctt.mendelu.cz/cz

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load