Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu

czechglobe

Příjemce: Ústav systémové biologie a ekologieAV ČR, v.v.i.

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.4.2014

Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence

Výzva: 1.1 - Evropská centra excelence

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 550 738 702 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 97 189 183 Kč

Základní informace:

Činnost Centra CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. GZ se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.

GZ se vyznačuje i významnou ekonomickou a politickou dimenzí, což podstatně ztěžuje racionální rozhodování a zvyšuje potřebu objektivní znalostní základny pro potřeby jak soukromých subjektů tak i pro státní správu, samosprávu a jejich orgány. Výše uvedené fakty byly hlavními motivy pro ustavení centra excelence, jehož činnost se odvíjí jak z tradice výzkumu v ČR, tak i z velmi silné provázanosti na evropský a světový výzkum GZ.

Webové stránky: http://www.czechglobe.cz/cs/uvod/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load