Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 28.2.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 409 371 602 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 72 242 047 Kč

Základní cíle:

Základním cílem Projektu dostavby a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně (dále jen „FAST VUT v Brně“) je, v souladu s Generelem VUT v Brně a navazujícím Programem dobudování infrastruktury VUT v Brně na období 2010-2015, prostřednictvím vhodných úprav stávající infrastruktury areálu fakulty provázených dobudováním potřebných částí této infrastruktury, zprovoznění vzdělávacích a vědeckovýzkumných prostor vybraných pracovišť FAST VUT v Brně na technické úrovni odpovídají špičkovým pracovištím předních světových univerzit.

Webové stránky: http://www.vutbr.cz/tiskove-zpravy-f19527/dostavba-a-rekonstrukce-arealu-fakulty-stavebni-vut-v-brne-pri-ulici-veveri-a-zizkova-d50834

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load