Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE

ELI

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Místo realizace: Dolní Břežany (u Prahy)

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 2.8.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2015

Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence

Výzva: 1.1 - Evropská centra excelence

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 5 780 489 517Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 1 020 086 385Kč

Základní informace:

Projekt ELI Beamlines by měl vědcům umožnit výrazně posunout hranice možného v několika oblastech. Revoluční vědecké nástroje a výsledky práce jednotlivých výzkumných programů najdou uplatnění v široké škále vědeckých odvětví od astrofyziky po medicínu, chemii, biologii nebo materiálové vědy. Vyvineme laserový urychlovač emitující částice v nevídaném energetickém rozsahu. Při léčbě rakoviny jsou zapotřebí vysoce kvalitní a levné protonové zdroje a v této oblasti by výsledky výzkumné práce ELI Beamlines mohly být v mnohém prospěšné. A to je jen jeden příklad z mnoha.

Výzkumných programů ELI Beamlines je celkem šest:

První se jmenuje Lasery pro generaci repetičních ultrakrátkých pulsů a mnohonásobně petawattových výkonů. V jeho rámci vyvíjíme laserový systém využívající nejmodernější současné technologie, který bude patřit ke špičkám svého druhu.

Druhý nese název Rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy a má za cíl optimalizovat vzájemně komplementární rentgenové zdroje – plazmové rentgenové lasery v injekčním módu na vlnových délkách v blízkosti tzv. vodního okna, rentgenové lasery na volných elektronech (XFEL), pokročilé K-alfa zdroje, betatronové záření atd.

Další výzkumný program se jmenuje Urychlování částic pomocí laserů a zdokonalí kvalitu generovaných svazků částic. Naším cílem je v tomto směru mj. vývoj kompaktních nízkonákladových protonových zdrojů potenciálně využitelných např. pro nové postupy eliminace zhoubných nádorů.

Číslo čtyři patří programu Aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. Díky kombinaci laserových zdrojů (primární, rentgenové, částicové) budeme moci studovat dosud nepřístupné velmi rané fáze fotochemických nebo radiačně chemických procesů. Zajímá nás koherentní rentgenové zobrazování a holografie s atomárním rozlišením, časově rozlišená rentgenová difrakce, sub-pikosekundová impulzní radiolýza ad.

Pátý výzkumný program nese název Fyzika plazmatu a vysokých hustot energie. Chceme díky němu objevovat nové směry ve fyzice plazmatu a vysokých hustot energií. Nelineární optika plazmatu a interakce laseru s nízko-hustotním plazmatem, relativistickým plazmatem, interakce laseru s pevnou fází, klastry a terči s omezenou hmotností, generace horké husté hmoty a testování pokročilých fúzních schémat atd.

Šestý program Exotická fyzika a teorie se má zabývat ultrarelativistickým režimem (u hustot výkonu 1023 W/cm2 a vyšších) interakce záření s hmotou. Tato dosud neprobádaná oblast intenzit umožní přístup k základním fyzikálním jevům s daleko většími charakteristickými energiemi než kdykoliv předtím.

Webové stránky: http://www.eli-beams.eu/cs/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load