Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

ENET

Příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 23.9.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 269 110 601 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 47 490 106 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je výzkum a vývoj jednotek (technologických i energetických) pro zpracování odpadů a alternativních paliv a intenzifikaci jejich přeměn na tepelnou a elektrickou energii při současném zajištění čistoty zplodin, sledování kvality a kvantity všech výstupních produktů a současně je sledována možnost akumulace energie a paralelní nebo sériová spolupráce různých zdrojů.

Tento cíl spojuje 3 výzkumné aktivity do jednoho kompaktního celku - jedná se o úpravu a zpracování vstupních surovin, např. alternativních paliv, a vývoj souvisejících strojních zařízení, dále o skupinu zabývající se transformací paliv (zejména zplyňování, pyrolýzu, ale i kombinované spalování a fermentace) na lépe využitelné produkty, např. H2. Projekt je celkově doplněn výzkumnou skupinu zabývající se VaV nových kogeneračních jednotek, problematikou akumulace energie a problematikou elektrických generátorů, řízením jejich provozu a připojení do sítě v ostrovním režimu.

Webové stránky: http://enet.vsb.cz/cs/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load