Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH)

Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.11.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 56 273 666 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 9 930 647 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu "Informační infrastruktura výzkumu pro techniku" je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost, bezpečnost a obrana zabezpečeit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Webové stránky: http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op-vavpi/projekty-v-realizaci/Knihovny/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load