Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

Příjemce: Masarykova univerzita

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.3.2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 50 966 144 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 8 994 025 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce Střediska vědeckých informací/knihovna (dále jen „SVI“) za účelem:

- zvýšení její nedostatečné kapacity

- vytvoření podmínek pro nerušené samostudium

- modernizace infrastruktury pro výuku studentů doktorského studia za účelem realizace jejich

- vědeckovýzkumných aktivit

- vybavení prostor knihovny a dalších částí fakulty moderní technikou a technologickou infrastrukturou

pro podporu vědy a výzkumu

- zavedení infoboxů pro snadný přístup k digitálním informacím z komunikačních i studijně-

odpočinkových zón prostoru knihovny i dalších částí fakulty (studijně-odpočinkové zóny mimo hlavní

prostory knihovny)

Webové stránky: http://www.econ.muni.cz/strategie-a-rozvoj/projekty-z-op-na-esf/infrastruktura-pro-doktorske-studium-esf-mu/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load