Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity

Příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 14.11.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.3.2015

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 320 635 616 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 56 582 756 Kč

Základní cíle:

Cílem stavební investice jsou stavební úpravy (nadstavby a přístavby) části gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě - Zábřehu, který byl postaven v roce 1929. Rekonstruovaná část je provozně propojena s vědeckovýzkumným centrem - koordinačním pracovištěm integrovaného zdravotně medicínského výzkumu s širokým zaměřením.

Webové stránky: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=915&id=9152

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load