Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF)

INEF

Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.3.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.3.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 145 201 424 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 25 623 781 Kč

Základní informace:

Cílem projektu "Inovace pro efektivitu a životní prostředí" (centrum INEF) je podpora výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv, zejména biomasy, v menších decentralizovaných jednotkách a dále vývoj nových prvků technologií pro zplyňování biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších energetických zařízení.

Webové stránky: http://vec.vsb.cz/cs/inef.htm

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load