Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Institut environmentálních technologií (IET)

IET

Příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 20.12.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 229 979 569 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 40 584 630 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je zpracování ověřené technologie procesu a koncepčního návrhu parogenerátoru spalovny komunálního odpadu o nominálním výkonu 100 kt/r, zajišťující nejenom termickou redukci objemu odpadu při minimalizaci podpůrného spalování ušlechtilými palivy (optimalizací spalovacího procesu a přípravy vsázky), ale také koncepční řešení parního generátoru, zajišťující spolehlivé dosažení špičkových parametrů admisní páry a vysokou účinnost transformace energie na energii elektrickou. Do projektu budou implementovány nejnovější poznatky z konstrukce teplosměnných ploch kotle, přípravy vsázky odpadu, technologického procesu a jeho řízení i výsledky výzkumu zaměřeného na volbu vhodného materiálu a/nebo ochranného povlaku pro parogenerátorové části kotle s cílem zajistit životnost těchto částí při zvýšených parametrech admisní páry a spolehlivost provozu.

Webové stránky: http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/Projekty-IET/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load