Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)

CENAKVA

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Místo realizace: Vodňany

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 12.7.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 232 402 890 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 41 012 275 Kč

Základní informace:

Cílem projektu je vybudovat v jihočeském regionu, který má dlouholetou tradici v rybníkářství a s chovem ryb na 25 000 ha vodních ploch představující polovinu produkce v rámci celé České republiky, špičkové Regionální VaV centrum s mezinárodním dosahem, zejména ve středoevropském prostoru, které se bude, jak již z názvu projektu vyplývá, specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělání.

Webové stránky: http://www.cenakva.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load