Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Laboratorní centrum Fakulty technologické

Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo realizace: Zlín

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.5.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31. 3. 2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 448 306 723 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 79 112 951 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro výuku spojenou s VaV v navazujících magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programech Fakulty technologické (FT). To umožní posílení a zkvalitnění výuky technických oborů, spojených s VaV a rozvoj dovedností mladých výzkumníků.

Webové stránky: http://www.utb.cz/ft/o-fakulte/laboratorni-centrum-fakulty-technologicke-1

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load