Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Mendelianum

Příjemce: MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 13.12.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 37 568 989 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 6 629 822 Kč

Základní cíle:

Projekt vychází z aktuální potřeby zázemí pro populárně-vědecké činnosti zaměřené na potenciální zájemce o vědu a výzkum v oblasti molekulární biologie a genetiky. Návštěvnické centrum Mendelianum využívá genia loci spojeného s jednou z nejvýznamnějších světových osobností přírodních věd, J. G. Mendela. Z tohoto důvodu bude centrum situováno přímo do bývalé zasedací místnosti přírodovědné společnosti v historické budově Biskupského dvora, kterých se zúčastňoval také JGM. Na historicko-vědním základě pak bude představena moderní genetika a molekulární biologie. Vzhledem k tomu, že daná tématika se týká mnoha medicínských a přírodovědných směrů i běžného života, hlavním cílem je vytvoření atraktivního a současně odborně kvalitního prostředí pro získávání a šíření poznatků. Ty budou konstituovat motivační bázi pro další vzdělávání studentů, učitelů i široké veřejnosti s hlavním cílem posílení jejich zájmu o vědu a výzkum, další studium a směrování kariéry do oblasti molekulární biologie a genetiky.

Webové stránky: http://www.mendelianum.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load