Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

MENDELU RESEARCH LIBRARY

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 7.1.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 46 638 480 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 8 230 320 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je vytvoření kvalitní informační infrastruktury pro vědu a výzkum na Mendelově univerzitě v Brně a univerzitách partnerů. Základním stavebním kamenem informační infrastruktury je přístup ke světovým informačním zdrojům jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Projekt si dal za cíl informační zabezpečení:

- výzkumu v oblasti biologických a ekologických aspektů udržitelného rozvoje,

- aplikované ekologie a biologie,

- výzkumu v oblasti ochrany životního prostředí včetně ochrany vod, půdy a ovzduší a odpadového

hospodářství,

- výzkumu spojeného s produkčními i neprodukčními aspekty zemědělství a lesnictví,

- výzkumu v oblasti produkce potravin s důrazem na jejich kvalitu a bezpečnost.

Webové stránky: http://mereli.mendelu.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load