Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Místo realizace: Ústí nad Labem

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.4.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 222 642 414 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 39 289 838 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je vybudování zázemí pro výzkumnou a vzdělávací činnost Filozofické fakulty, které významným způsobem podpoří její kvalitativní i kvantitativní rozvoj. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce objektů F1 a F2, které se nacházejí v areálu Kampusu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) mezi ulicemi Mendělejevova, České mládeže a Pasteurova, jejich kompletního vybavení a pořízení specializovaného přístrojového zařízení (v rámci způsobilých výdajů) a následného zprovoznění pro potřeby Filozofické fakulty (FF).

Webové stránky: http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/projekty-eu/op-vavpi/o-projektu

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load