Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Místo realizace: Hradec Králové

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.3.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 56 611 419 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 9 990 250 Kč

Základní cíle:

Realizací projektu dojde k modernizaci infrastruktury budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v části budovy v Šimkově ulici, jedná se o trakt C a trakt D. V současné době má fakulta nedostatek vyhovujících a moderně vybavených učeben, poslucháren, laboratoří atd. pro zajištění a rozvoj kvalitní výuky a podmínek pro výzkum.

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load