Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

MODERNIZACE ZF JU

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Místo realizace: České Budějovice

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.4.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 83 897 212 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 14 805 390 Kč

Základní cíle:

Základním předmětem projektu je kompletní rekonstrukce infrastruktury a doplnění přístrojového vybavení vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj technických a přírodovědných oborů magisterského a především doktorského studia. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výukových a výzkumných aktivit ekologických a zootechnických oborů ZF JU. Tato akce je jednou z hlavních priorit strategie rozvoje JU.

Webové stránky: http://www.jcu.cz/rozvoj/strategicke-projekty-ju/modernizace-zf-ju

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load