Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

NUDZ

Příjemce: PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA

Místo realizace: Klecany (u Prahy)

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 25.11.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2015

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 825 350 000 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 145 650 000 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu je převést stávající ústav Psychiatrické centrum Praha (PCP) do nově vybudovaných prostor „Národního ústavu duševního zdraví“ v regionu obce Klecany.

Konkrétní cíle tohoto projektu jsou tyto:

I. vybudovat moderní výzkumně a klinicky orientované Centrum, které se stane referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice se zásadním vlivem ve smyslu poskytování expertních služeb v oblasti epidemiologie duševních poruch pro složky státní administrativy a plátce zdravotní péče v této oblasti.

II. zavést a zprovoznit špičkovou technologii a sdružit zkušené výzkumníky tak, aby do konce roku 2015 Centrum začalo produkovat výsledky, které odpovídají světovým trendům a budou akceptovány recenzenty nejlepších vědeckých periodik a umožní úspěšnou aplikaci u evropských agentur VaV.

III. do konce roku 2015 zdvojnásobit oproti aktuálnímu stavu počet vědců v PCP, kteří se budou věnovat problematice neuropsychiatrických poruch od úrovně molekulární, přes klinické aplikace až k hodnocení epidemiologie a populačních trendů.

IV. do konce roku 2015 nastavit v Centru systém magisterského a především postgraduálního vzdělávání v oblasti VaV, který posílí podíl mladých výzkumníků v oblasti neuropsychiatrie.

V. vznikem Centra vytvořit v regionu produktivní intelektuálně kulturní jádro atraktivní pro nadané domácí a zahraniční odborníky, kteří se stanou členy týmu NUDZ.

VI. vytvořit nový model zdravotnického region-přesahujícího informačního systému pro oblast duševního zdraví, který propojí informace z oblasti klinických charakteristik, genetiky a zobrazení mozku. Tento systém začne do konce roku 2015 poskytovat „na evidenci založené“ rozhodovací algoritmy individualizované péče léčených klientů.

Webové stránky: http://www.nudz.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load