Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)

NETME

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 24.11.2009

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 1.2 - Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 652 376 944 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 115 125 343 Kč

Základní informace:

Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům pružný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

Řada plánovaných projektů je realizována ve spolupráci s českými i zahraničními firmami, které již o spolupráci s NETME Centre projevily zájem. Na základě důkladných analýz lze konstatovat, že výsledky prací budou široce využívány nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Webové stránky: http://www.netme.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load