Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Nová FEI VŠB_TU Ostrava

Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 743 887 969 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 131 274 348 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu Nová FEI VŠB-TU Ostrava je stavba nové multifunkční budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a dislokované těžké laboratoře Automatizovaného dopravního centra Ostrava v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, ul. 17.listopadu 2172/15. Budou zde pracovny pedagogů a doktorandů, učebny a zejména těžké laboratoře, lehké laboratoře a počítačové učebny. Dislokovaná těžká laboratoř Automatizovaného dopravního centra Ostrava umožní zkoumat a inovovat technologie zde použité ve spolupráci pracovišť celé fakulty. Systematické a koncepčně moderní uspořádání pracoven a laboratoří v jednom objektu zajistí možnost kvalitní realizace výuky spojené s výzkumem pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky, zejména pak pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů „Elektrotechnika“ a „Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika“. Umožní i zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit FEI.

Webové stránky: http://www.fei.vsb.cz/cs/index.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load