Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Nové technologie a speciální komponenty strojů

Příjemce: Technická univerzita v Liberci

Místo realizace: Liberec

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 17.10.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 6.3 - na podporu pre-seed aktivit

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 28 629 032 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 5 052 182 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu je urychlit zavádění nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době na Technické univerzitě v Liberci k dispozici. Jsou zde zastoupeny servisní roboty, komponenty a inovační moduly pro aplikace v automobilovém průmyslu a sofistikované textilní inovace. Součástí aktivit projektu je všestranný průzkum orientovaný na vyhodnocení výsledků se zaměřením na cílenou přípravu komerčního uplatnění výstupů z předchozích velkých projektů (výzkumného záměru a výzkumných center), rozpracovaných formou užitných vzorů, patentů, přihlášek vynálezů, funkčních vzorků a prototypů zařízení, metodik i nadějných technologií.

Webové stránky: http://preseed.cxi.tul.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load