Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

NTIS

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Místo realizace: Plzeň

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 1 - Evropská centra excelence

Výzva: 1.1 - Evropská centra excelence

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 698 717 273Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 123 303 048Kč

Základní informace:

NTIS - Nové technologie pro informační společnost je projekt Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je vybudovat na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Evropské centrum excelence.

Součástí projektu NTIS je výstavba nové budovy pro pracovny a laboratoře centra s celkovou plochou cca 12 tis. m2 a pořízení moderního přístrojového vybavení a technologií za cca 200 mil. Kč. V centru bude od roku 2015 pracovat celkem 180 zaměstnanců.

Výzkumné a vývojové zaměření centra:

Vybudování výzkumného a vývojového centra v oblasti informačních technologií a materiálového výzkumu se silnými mezioborovými vazbami, které umožní:

- vytvoření nových pracovních míst ve výzkumu a vývoji a jejich dlouhodobou stabilizaci,

- vybudování špičkově vybavených laboratorních pracovišť pro produktově orientovaný výzkum,

experimentální vývoj, inovace i pro cílený badatelský výzkum,

- lepší propojení výzkumu s firmami a institucemi v ČR i v zahraničí, posílení financování

výzkumu z neveřejných zdrojů,

- aktivní zapojení do struktur transferu znalostí např. formou spin-off firem,

- propojení doktorských a částečně i magisterských studií s výzkumnou a vývojovou činností.

Webové stránky: www.ntis.zcu.cz

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load