Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Místo realizace: Rapotín u Šumperka

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5.4.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 43 470 374 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 7 671 243 Kč

Základní cíle:

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Spec. Library of Applied Research in Agriculture) patří:

- vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které

bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti pří-stup k nejvyspělejším

znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;

- vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými

tematickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní

potřeby výzkumu v agrárních oborech;

- rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia.

Webové stránky: http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna/index.php?stranka=titulni-strana

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load