Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ovocnářský výzkumný institut

OVI

Příjemce: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

Místo realizace: Holovousy (u Hradce Králové)

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.1.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2015

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 482 131 065 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 85 081 953 Kč

Základní cíle:

  • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,

  • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupu v pěstitelských technologiích),

  • výzkum nových metod integrované ochrany,

  • vývoj moderních postupů v ozdravování,

  • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,

  • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,

  • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,

  • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

Webové stránky: http://www.vsuo.cz/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load