Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Místo realizace: Hradec Králové

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.11.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 6.3 - na podporu pre-seed aktivit

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 24 979 234 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 4 408 100 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu „pre-seed na UK“ je zvýšit intenzitu ochrany DV a míru komercializace výsledků VaV na mimopražských pracovištích UK. Ověření komercializačního potenciálu u 6ti aktivit z oblasti Molekulární biologie a biotechnologie představuje specifické cíle projektu.

Webové stránky: http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/PRE-SEED/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load