Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM)

CVUM

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Místo realizace: Liběchov (u Mělníka)

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2013

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 166 317 120 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 29 350 080 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu je dále zvýšit úroveň aplikované výzkumné činnosti pro automobilový průmysl prostřednictvím nově vybudovaného výzkumného centra na evropskou špičku pomocí koncentrace mozků i špičkového vybavení. Činnost se bude koncentrovat na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizací koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost (posouzení možnosti snížení dráhové spotřeby paliva o 15%), šetrnost k životnímu prostředí (emise dle EURO 6), užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurenceschopnost firem, spojených s tuzemským průmyslem. V této oblasti vzniknou konkrétní výsledky především v oblasti koncepčních řešení spalovacích motorů (zmenšování motorů optimalizovaným přeplňováním, spalovací systémy pro využití klasických i alternativních paliv jako nízkoteplotní spalování PCCI, nové systémy přeplňování, optimalizace motorů o malém počtu válců), mechanických převodů s děliči výkonu, elektrických přenosů s dělbou výkonu a hybridizací a konečně prediktivních a adaptivních systémů řízení pohonových agregátů. Dalším cílem je rozšířit spolupráci a rozšířit již existující silné vazby s partnery z aplikační sféry (podniky a jiné relevantní subjekty i uživatelé výsledků), stejně jako rozšířit spektrum aktivit pro zapojení do nejrůznějších typů mezinárodních vědeckých projektů. Aplikačním firmám budou dále dodávány výpočetní prostředky pro simulace, jejich kalibraci a vyhodnocení experimentů.

Webové stránky: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=ED2.1.00%2F03.0125

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load