Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Strojírenství

Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 17.10.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 6.3 - na podporu pre-seed aktivit

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 24 197 598 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 4 270 164 Kč

Základní cíle:

Základním cílem projektu je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů, které vznikají na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Webové stránky: http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op-vavpi/projekty-v-realizaci/PreeSS/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load