Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

PRECEDENCE

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5.11.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 6.3 - na podporu pre-seed aktivit

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 27 378 226 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 4 831 452 Kč

Základní cíle:

Projekt PRECEDENCE spočívá v rozšíření stávajícího Centra pro transfer technologií o potřebné specialisty z oblasti problematiky duševního vlastnictví a další integraci centra do struktur FNUSA-ICRC a jeho úzké propojení s výzkumnými týmy. Druhým, neméně důležitým cílem je pak příprava přenosu výsledků výzkumu a vývoje do komerční sféry (komercializace), se kterou souvisí např. průzkum trhu, vědecko-technické dopracování výzkumu a selekce potenciálních obchodních partnerů.

Webové stránky: http://www.fnusa-icrc.org/cs/pilire/synergicke-projekty/precedence/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load