Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Regionální technologický institut - RTI

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Místo realizace: Plzeň

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2014

Prioritní osa: 2 – Regionální VaV centra

Výzva: 2.2 – Regionální VaV centra

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 387 178 002 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 68 325 530 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu RTI je vybudování moderního strojírenského a technologického výzkumného ústavu, autonomní součástí Fakulty strojní na ZČU v Plzni. Realizace projektu byla zahájena po mnohaměsíčních přípravách 1.2.2011 a do plného provozu by RTI měl přejít v polovině roku 2014.

RTI se zaměří na navrhování a testování moderních konstrukcí strojů a zařízení a dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií. V počáteční fázi budou v RTI rozvíjeny 4 výzkumné programy.

Webové stránky: http://fst.zcu.cz/research/RTI-FST/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load