Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

RELICEO

Příjemce: MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5.4.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 21 467 422 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 3 788 369 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek pro výzkumnou činnost v oboru onkologie prostřednictvím zajištění dostupnosti informačních zdrojů v oblasti onkologie pro pracovníky MOÚ a odborníky ve spolupracujících pracovištích a v regionu. Zásadními aspekty projektu jsou tedy i/zaměření se na onkologickou problematiku ve směru dostupnosti informačních zdrojů a ve směru poskytnuté expertízy k těmto informačním zdrojům; a ii/ provázanost projektu RELICEO se všemi výzkumnými aktivitami MOÚ, zvl. s centrem RECAMO, infrastrukturou BBMRI_CZ a výhledově CZECRIN. Mezi specifické cíle projektu patří tedy samotné pořízení informačních zdrojů do oborové knihovny Masarykova onkologického ústavu ve formě elektronické (licencí a databází) i listinné (odborných knih a časopisů), zatraktivnění prostoru knihovny a studovny, dále zajištění dostatečného vybavení pro přístup k EIZ a pro jejich efektivnější využívání, školení vědeckých a klinických pracovníků v práci s databázemi informačních zdrojů a zpřístupnění specifických informací zásadního významu pro odbornou veřejnost.

Webové stránky: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=109759

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load