Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE

Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze

Místo realizace: Jindřichův Hradec

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.6.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.3.2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 42 500 000 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 7 500 000 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity. Dílčími cíli projektu je (i) zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia, (ii) zajištění potřebné infrastruktury pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a (iii) vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejm. grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

Webové stránky: http://www.fm.vse.cz/revitalizace-a-stavebni-upravy-fm-vse-tiskova-zprava/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load