Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK (REVIFAF)

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Místo realizace: Hradec Králové

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 13.5.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 72 862 723 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 12 858 128 Kč

Základní cíle:

V současnosti je výuka i výzkumná činnost na FaF UK limitována zastaralou infrastrukturou. Především ze stavebně-technického hlediska budovy fakulty nevyhovují současným nárokům na vzdělávání, výzkum a vývoj. Klíčovým nedostatkem je současný stav vzduchotechniky a klimatizace, která funguje neefektivně a v prostředí, kde probíhají experimenty s potenciálním dopadem na zdraví personálu, se stává významným rizikovým faktorem. Její modernizace proto tvoří jádro projektu. Zvýšení energetické úspornosti je dominantním důvodem pro plánovanou modernizaci části střech na objektech FaF UK a spojovací haly. Bude rekonstruováno nevyhovující hygienické zázemí „Nové posluchárny“ a hlavní vstup s bezbariérovým přístupem.

Webové stránky: http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Zpravy/Zahajeni-modernizace-budov-FAFUK-Revifaf/ 

9.9.2013 15:59:34 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load