Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozšíření informační podpory (RIPO)

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Místo realizace: Plzeň

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.6.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.8.2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 161 010 102 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 28 413 547 Kč

Základní cíle:

Aktivita je zaměřena na rozšíření objektu knihovny za účelem:

- zajištění širší nabídky knihovnických služeb

- rozšíření knihovnických technologií zachycujících nové trendy rozvoje

- rozšíření prostor univerzitní knihovny vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů z řad studentů

magisterského a doktorského studia

- posílení infrastruktury univerzitní knihovny zajišťující efektivní provoz objektu

- podpory individuální i týmové práce studentů a VAV týmů v univerzitní knihovně

nezbytné rozšíření nabídky (obsah, objem, forma) informačních zdrojů pro studenty a VaV týmy.

Webové stránky: http://ripo.zcu.cz/oripo

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load