Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO

Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo realizace: Ostrava

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 25.9.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.7.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 3.3 - Centra transferu technologií

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 29 916 841 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 5 279 442 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem projektu je rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi.

Webové stránky: http://inkubator.vsb.cz/projekty/310/rozvoj-a-stabilizace-systemu-tt-vsb-tuo

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load