Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně

Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo realizace: Zlín

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 19.7.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 3.3 - Centra transferu technologií

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 13 758 108 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 2 427 901 Kč

Základní cíle:

Globálním cílem projektu je rozvoj činnosti Centra transferu technologií od podpory efektivního výzkumu a vývoje přes zabezpečování ochrany výsledků duševního vlastnictví až k funkčnímu transferu technologií - výstupů VaV, vznikajících na UTB ve Zlíně - směrem k aplikační sféře.

Webové stránky: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=105485

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load