Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj DSP Farmacie

Příjemce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 144 135 000 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 25 435 588 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je vytvoření výzkumně vzdělávací kapacity vybudováním nového pavilonu farmacie, čímž dojde ke zlepšení kvality vzdělávání a připravenosti studentů doktorského i magisterského studijního programu pro výzkum a vývoj, zlepšení podmínek pro zapojení studentů doktorského studijního programu a absolventů magisterského studijního programu do grantových projektů a mezinárodních výzkumných programů, vytvoření technického a prostorového zázemí pro výzkum v oblasti molekulární biologie, farmaceutické biotechnologie a strukturní biologie atd.

Webové stránky: http://cit.vfu.cz/farmacie2/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load