Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU

Příjemce: Masarykova univerzita

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.7.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 297 840 487 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 52 560 086 Kč

Základní cíle:

Realizace projektu umožní vznik moderní infrastruktury pro aktuální i výhledově očekávaný počet studentů a pracovníků Fakulty informatiky. Předmětem projektu je následující výstavba: novostavba pětipodlažní budovy stojící v půdorysu odstraněného stávajícího dvoupodlažního objektu vstupní budovy; suterénní parkovací stání vzniklé zastřešením stávajícího parkoviště před vstupní budovou, kdy střecha parkoviště bude v úrovni terénu ulice Botanické a bude parkově upravená jako veřejná rozptylová plocha před hlavním vstupem do objektu, součástí stavby je vybudování vjezdu.

Webové stránky: http://www.muni.cz/research/projects/16603?lang=cs

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load