Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Místo realizace: Olomouc

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 586 221 764 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 103 450 899 Kč

Základní cíle:

Částka plánovaná na výstavbu zahrnuje vybavení nové budovy moderními technologiemi a technikou, která bude určena pro výuku a výzkum. Vzhledem k tomu, že zde bude probíhat výuka studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, budoucí náklady na provoz budovy, odhadované ročně na 20 mil. Kč, budou hrazeny jak rozpočtových prostředků určených na studenty, tak i z grantových prostředků pracovišť lokalizovaných v těchto prostorách.

Webové stránky: http://dostavba.upol.cz/cs/o-projektu

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load