Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj PřF JU

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Místo realizace: České Budějovice

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.4.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.9.2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 258 660 126 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 45 645 905 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je realizace investiční akce zaměřené na vytvoření infrastrukturních podmínek především pro rozvoj přírodovědných a technických oborů PřF JU. Stěžejní součástí investiční akce je realizace novostavby v lokalitě areálu JU k. ú. České Budějovice 2 a zajištění přístrojového a dalšího vybavení předmětného objektu.

Webové stránky: http://www.jcu.cz/rozvoj/strategicke-projekty-ju/rozvoj-prf-ju-test

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load