Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Místo realizace: Plzeň

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 17.10.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 58 669 202 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 10 353 388 Kč

Základní cíle:

Cílem programu "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR" je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech udržitelný rozvoj, molekulární biologie, energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost / informatika a bezpečnostní výzkum zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Webové stránky: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=107110

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load