Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

iqlandia

Příjemce: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.

Místo realizace: Liberec

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 13.12.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 28.2.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 324 083 750 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 57 191 250 Kč

Základní cíle:

Hlavním cílem centra je v několika unikátních expozicích popularizovat vědu, techniku a přírodní vědy s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj je průřezové téma centra. Čtyři stovky interaktivních exponátů zpřístupní problematiku hravou formou širokému spektru návštěvníků. Své brány iQlandia otevře 28. března 2014 v 11:11 hod.

Webové stránky: http://www.iqpark.cz/cs/iqlandia/.ep/

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load