Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo realizace: Zlín

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 3.4.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 46 812 128 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 8 260 964 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu "STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj" je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech molekulární biologie a biotechnologie, energetické zdroje a materiálový výzkum s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií zabezpečit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load