Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT

Příjemce: Univerzita Pardubice

Místo realizace: Pardubice

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: 31. 12. 2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 204 785 137 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 36 138 553 Kč

Základní cíle:

Záměrem projektu UNIT je zvýšení kvality a inovativnosti doktorských a magisterských studijních programů na šesti fakultách Univerzity Pardubice s důrazem na interdisciplinaritu přípravy a rozvoj přenositelných dovedností mladých výzkumníků. Zvyšování kvality a inovativnosti studijních programů bude dosahováno prostřednictvím vybudování univerzitního centra, které bude studentům magisterských a doktorských studijních programů nabízet možnost využití specializovaných laboratoří vybavených požadovanými technologiemi, především softwarovými produkty a elektronickými informačními zdroji podporujícími vědecko-výzkumné zaměření doktorských studijních programů. Ve specializovaných laboratořích bude realizována výuka předmětů napříč všemi fakultami Univerzity Pardubice mimo Fakultu restaurování. Záměrem projektu je vytvořit podmínky pro mezifakultní a mezioborovou spolupráci ve vazbě na doktorská studia. Důraz bude kladen taktéž na zvýšení kvality výuky cizích jazyků a vícejazyčných programů realizovaných na Univerzitě Pardubice.

Webové stránky: http://projekty.upce.cz/unit/index.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load