Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Místo realizace: Ústí nad Labem

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.11.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 30 109 889 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 5 313 510 Kč

Základní cíle:

1) Kolekce elektronických informačních zdrojů Oxford Journals Oxford Journals Archive a Cambridge

Journals

2) Nové listinné zdroje - 250 titulů vědeckých monografií

3) Vyhledávací nástroj nové generace tzv. discovery systém - pro efektivnější využivání

elektronických zdrojů.

4) Vybavení nově vybudované Univerzitní knihovny interiérovým a knihovnickým nábytkem, IT

technologiemi

Webové stránky: http://ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-verejnost/projektova-cinnost/projekt-viz.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load