Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

VUT Materiálový výzkum

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 17.10.2012

Předpokládané datum ukončení realizace: 30.6.2015

Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV

Výzva: 6.3 - na podporu pre-seed aktivit

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 26 658 664 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 4 704 470 Kč

Základní cíle:

Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu. Dílčími cíli jsou rozvoj infrastruktury pro podporu transferu technologií a dále příprava komercializace VaV výsledků v oblasti materiálového výzkumu.

Webové stránky: http://www.ceitec.vutbr.cz/cs/home/podporavedy/realizovane-projekty/219-vut-materialovy-vyzkum

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load