Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12)

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 25.8.2010

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.7.2013

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 842 815 235 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 148 732 100 Kč

Základní cíle:

1) Prostřednictvím investiční akce výstavby vzdělávacího komplexu Technická 12 (T12) dokončit přemístění nyní roztříštěných činností Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) do celistvého kampusu.

2) Zabezpečit kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových (VaV) aktivit garantovaných a zajišťovaných dynamicky se rozvíjející fakultou.

V souvislosti s výstavbou vzdělávacího komplexu kampusového typu budou splněny předpoklady pro kvalitativní rozvoj výukové a výzkumně-vývojové činnosti fakulty. FEKT bude zvyšovat kvalitu studijních programů na všech úrovních. Kromě jiného se předpokládá zavedení nového interdisciplinárního 2leteého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika a následně stejnojmenného 4letého doktorského studijního programu. Doktorský studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie, který byl akreditován v roce 2007 budou intenzivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti i v souvislosti s plánovaným vznikem VaV center, například CEITEC, CVVOZE či SIX. Současně bude aplikován systém, který bude motivovat studenty a mladé vědecké pracovníky k setrvání ve výzkumu.

Webové stránky: http://www.feec.vutbr.cz/fakulta/home.php.cz

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load