Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Příjemce: Univerzita Pardubice

Místo realizace: Pardubice

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.1.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 226 721 569 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 40 009 689 Kč

Základní cíle:

- vytvoření strategicky významného odborného centra rozvíjejícího vzdělávací a výzkumné aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera jako jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu

- využití nejmodernějšího vybavení dostupného v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků pro zkvalitnění vzdělávací přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v regionu v oblasti dopravy a zkušebnictví

- rozvoj multi-disciplinarity tvůrčích a vzdělávacích činností v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství

Webové stránky: http://www.upce.cz/dfjp/veda-vyzkum/vedec-vyz-proj/vyzkum-centra/vyuk-vyz-centrum.html

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load