Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 28.2.2011

Předpokládané datum ukončení realizace: -

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 526 397 894 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 92 893 746 Kč

Základní cíle:

Předmětem projektu je výstavba dvou nových vícepodlažních univezitních pavilonů (Biotechnologický pavilon M a X), které budou zabezpečovat činnosti pracovišť, jež jsou za stávalících podmínek limitovány stísněnými či zastaralými a z technického hlediska již nevyhovujícími prostorami. V souvislosti se vznikem nového moderního zázemí pro biotechnologické obory v rámci pavilonu M je cílem projektu vytvořit kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou agendu všech ústavů Agronomické fakulty, které zde budou sídlit. Řada z nich je nucena realizovat svou pedagogickou i výzkumnou činnost ve stísněných a z technického hlediska zcela nevyhovujících a zastaralých prostorech.

Webové stránky: http://web2.mendelu.cz/rek_953_projekty/popis.php?id=3

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load