Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zateplení budov v areálu Technická 2

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Místo realizace: Brno

Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 18.3.2013

Předpokládané datum ukončení realizace: 31.12.2014

Prioritní osa: 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Výzva: 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Výše poskytnuté dotace:

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 82 406 562 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu ČR: 14 542 334 Kč

Základní cíle:

Cílem zahájeného projektu je modernizace infrastruktur pro výuku a to uvedením vybraných objektů areálu FSI VUT v Brně do stavu odpovídajícímu současným technickým standardům. Stávající objekty A a B dnes slouží jako výukové prostory, laboratoře a zkušebny a jsou využívány pro teoretickou a praktickou výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia, které je úzce propojené s výzkumnou činností fakulty, především aplikovaným výzkumem.

9.9.2013 16:06:45 | přečteno 0x | tomas.blaha
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load