Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Veřejné zakázky

V této sekci naleznete informace o veřejných zakázkách spojených s Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).


Seznam plánovaných výběrových řízení dle kategorií přístrojů

V tomto článku naleznete aktualizovaný přehled nákupů přístrojového vybavení, které plánují příjemci OP VaVpI realizovat formou výběrových řízení do konce roku 2014.

22.1.2013 9:01:23 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

The list of planned tenders according to categories of instruments

Below you can find a link to MS Excel table, which contains a list of all instruments where tenders are planned by OP RDI beneficiaries by the end of 2014.

22.1.2013 9:01:11 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

V této části naleznete veškeré informace o veřejných zakázkách, které jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

7.1.2009 2:01:21 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Veřejné zakázky vyhlášené jinými subjekty

Zde naleznete veřejné zákázky, které jsou vyhlašovány jinými subjekty než je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tato skutečnost vyplývá z Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

7.1.2009 2:01:48 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 
1
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load